Účtovníctvo

Spracovanie účtovníctva na PC - kompletné vedenie účtovníctva

Podvojné účtovníctvo:

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie knihy prijatých a vydaných faktúr,
 • evidencia majetku,
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH,
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a príslušných výkazov a ďalšie služby.

Jednoduché účtovníctvo:

 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie kníh prijatých a vydaných faktúr,
 • evidencia majetku,
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH,

Mzdy

Vedenie mzdovej agendy predstavuje štandartný servis pre obchodné spoločnosti.

Poskytované služby:

 • spracovanie miezd na základe podkladov pre úhrady miezd, odvodov a daní,
 • výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • evidencia dochádzky, sociálneho fondu a daňového bonusu,
 • ročné zúčtovanie preddavkov daní a zdravotného poistenia a ďalšie služby.

Viac info na tel. 0903 958 116
E-mail: hctrend@hctrend.com


Home

Služby Odťahová služba
Dovoz motorových vozidiel z EU
Účtovníctvo Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Stanislav Balucha - HC TREND
Novozámocká 1447/27
960 01 Zvolen
Tel.: +421 903 657 494

kompletné kontakty